Aktuálně

Informační leták Moravskoslezského kraje

9. 8. 2010 - Informační leták Moravskoslezského kraje - "Žumpa, domovní ČOV nebo kanalizační přípojka?" Cílem informačního letáku je podání souhrných informací o možných způsobech likvidace odpadních vod z domácností v souladu s platnými předpisy.
Informační leták strana 1
Informační leták Strana 2

Zároveň tímto žádáme občany města, aby v co možná nejkratším termínu reagovali na výzvu k napojení na nově vzniklou splaškovou kanalizaci. Děkujeme.

Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.