Fotogalerie

3. 11. 2009


4. 5. 2009


ČOV

Provádí se armování a betonáž biologických linek
Provádí se armování a betonáž biologických linek
Pohled od ČOV směrem k řece Opavě. Vpravo skládka vytěžené zeminy a Skládka ornice
Pohled od ČOV směrem k řece Opavě. Vpravo skládka vytěžené zeminy a Skládka ornice
Práce probíhají nepřetržitě i ve ztížených povětrnostních podmínkách
Práce probíhají nepřetržitě i ve ztížených povětrnostních podmínkách
Podkladní beton pod budoucími kalojemy
Podkladní beton pod budoucími kalojemy

Trasa A8 Kostelní, Cihelní


Trasa A5 Školní, Sadová


Trasa A5 Záhumení


Trasa A8 Kostelní, Cihelní


Trasa A8 Polní


Trasa A9 Floriánská


Trasa A9 Kostelní, Štěpánkovická, U trati, Rohová


Trasa A10 Bezejmenná


Trasa C5 Slámova


Trasa C9 Lelkova


Kanalizace C1 Nábřežní

Zde vidíme obtížnost a náročnost prací. Přesto se zhotovitel snaží udržovat okolí staveniště ve stavu, který v co nejmenší míře bude obtěžovat okolí
Zde vidíme obtížnost a náročnost prací. Přesto se zhotovitel snaží udržovat okolí staveniště ve stavu, který v co nejmenší míře bude obtěžovat okolí
Zahájení výkopových prací na ulici Nábřežní. Výkopy se provádějí v hloubce 5m pod úrovní komunikace
Zahájení výkopových prací na ulici Nábřežní. Výkopy se provádějí v hloubce 5m pod úrovní komunikaceKanalizace trasa A - Hlučínská

Zahájení protlaku pod ulicí Hlučínská
Zahájení protlaku pod ulicí Hlučínská
Protlak se provádí ocelovou svařovanou rourou DN 200mm
Protlak se provádí ocelovou svařovanou rourou DN 200mm
Jedna z 720 šachet na trase
Jedna z 720 šachet na trase

Poštovní, Komenského

Rohová šachta na trase A13 Poštovní, Komenského. Počasí v tomto období stavbařům přálo
Rohová šachta na trase A13 Poštovní, Komenského. Počasí v tomto období stavbařům přálo
Ul. Komenského. Na tomto úseku probíhají práce dle HMG
Ul. Komenského. Na tomto úseku probíhají práce dle HMG
Při výkopu došlo ke střetu se stávající dešťovou kanalizací, která se následně musí vždy obnovit
Při výkopu došlo ke střetu se stávající dešťovou kanalizací, která se následně musí vždy obnovit

Trasa A, Hlučínská

V tomto úseku probíhají práce ve velmi ztížených podmínkách. V hloubce 4m narazili stavbaři na tekoucí písky
V tomto úseku probíhají práce ve velmi ztížených podmínkách. V hloubce 4m narazili stavbaři na tekoucí písky
Pohled na pracovní kolonu na ulici Hlučínské
Pohled na pracovní kolonu na ulici Hlučínské
Práce na komunikaci bez přerušení provozu kladou zvýšené nároky na provádějící firmu a zároveň vyžadují ohleduplnost a toleranci od projíždějících řidičů a chodců
Práce na komunikaci bez přerušení provozu kladou zvýšené nároky na provádějící firmu a zároveň vyžadují ohleduplnost a toleranci od projíždějících řidičů a chodcůTrasa A-Olšinky

Začátek cyklostezky . Jedná se o páteřní příjezdovou komunikaci na ČOV
Začátek cyklostezky . Jedná se o páteřní příjezdovou komunikaci na ČOV
Ani sníh nezaskočil stavbaře. Ul. Olšinky-úsek s velmi komplikovanou geologickou skladbou
Ani sníh nezaskočil stavbaře. Ul. Olšinky-úsek s velmi komplikovanou geologickou skladbou
Dokončená trasa A2 ul. Olšinky
Dokončená trasa A2 ul. Olšinky

Trasa, ul. Opavská NS

Trasa A13 - Poštovní ul.
Trasa A13 - Poštovní ul.
Vyfrézovaná část komunikace
Vyfrézovaná část komunikace
Vyfrézovaná část komunikace
Vyfrézovaná část komunikace
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.