Kontakty

Vaše dotazy jsou připraveni Vám kdykoliv zodpovědět:


Petr Moravec
Telefon: 553 777 943
Email: petr.moravec@kravare.cz

Ing. Walter Kocián
Telefon: 553 777 941
Email: walter.kocian@kravare.czVeškeré stížnosti na postup prací a problémy s výstavbou vám kdykoli zodpoví správci stavby, zástupci firmy CENTROPROJEKT:


Ing. Mojmír Gelnar
Telefon: 553 672 950
Mobil: 731 125 895
Email: gelnar@centroprojekt.cz

Ing. Bohuslav Schneider
Telefon: 553 672 950
Mobil: 731 125 893
Email: schneider@centroprojekt.cz

Zpracovatel projektové dokumentace:

AQUA PROCON s.r.o.
Web: www.aquaprocon.cz
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.