Otázky a odpovědi

Kdy se začne s definitivní opravou asfaltových povrchů komunikací?

Okamžitě po provedení a zásypu rýhy se provádí průběžné doplňování kamenivem na úroveň vyfrézované rýhy. Konečná úprava asfaltového povrchu komunikací se začne provádět (dle schváleného HMG) od 1. srpna 2008.


Kdy se budou moci připojovat domovní přípojky na novou splaškovou kanalizaci?

Po zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod v termínu srpen 2008.
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.