Potřebné doklady

Níže naleznete v elektronické podobě vzory dokumentů, jež jsou potřeba pro připojení nemovitosti ke splaškovému kanalizačnímu řádu.

Stavební povolení (dokument ve formátu *.pdf)

Předání stavebního povolení (dokument ve formátu *.pdf)

Souhlas s napojením na splaškovou kanalizaci (dokument ve formátu *.pdf)
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.