Termíny

Harmonogram realizace projektu

Výběr správce stavby: srpen 2006 až leden 2007
Výběr zhotovitele stavby: srpen 2006 až březen 2007
Vlastní výroba: duben 2007 až září 2009
Uvedení do zkušebního provozu: září 2008
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.