Způsob napojení

V přiloženém dokumentu naleznete vzorový řez kanalizační přípojky

Vzorový řez kanalizační přípojky (dokument ve formátu *.pdf)
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.